Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

politické straně, politickému hnutí, koalici, nezávislému kandidátovi, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována, a kteří kandidují pouze ve volbách do Senátu

 

Obecní úřad Dolní Chvatliny

 

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s usnesením NSS č. j. Vol 23/2014-110, poskytuji zveřejněním na úřední desce politické straně, politickému hnutí, koalici, nezávislému kandidátovi, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována, a kteří kandidují pouze ve volbách do Senátu, informaci o počtu a sídle konané ve dnech 2. a 3. října 2020 o počtu a sídle volebních okrsků:

 

 

Počet okrsků:                        3

 

Sídlo volebního okrsku č. 1:            Dolní Chvatliny, Obecní úřad Dolní Chvatliny 4

 

Sídlo volebního okrsku č. 2:            Horní Chvatliny, obecní klubovna bez č. p.

 

Sídlo volebního okrsku č. 3:            Mančice, obecní klubovna Mančice 5

 

V Dolních Chvatlinách 16. července 2020

 

Ladislav Beran

Starosta obce Dolní Chvatliny

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 22. července 2020

Komentáře jsou zavřeny.