Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO Dolní Chvatliny

Volby do Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny  

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

  Obecní úřad v Dolních Chvatlinách

  Informace

o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Chvatliny, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 o počtu a sídle volebních okrsků:

 

Počet okrsků:                        3

Sídlo volebního okrsku č. 1:            Dolní Chvatliny, Obecní úřad Dolní Chvatliny č. p. 4

Sídlo volebního okrsku č. 2:            Horní Chvatliny, obecní klubovna bez č. p.

Sídlo volebního okrsku č. 3:            Mančice, obecní klubovna Mančice č. p. 5

 

V Dolních Chvatlinách 8. srpna 2022

 

Zdeněk Štika

Starosta obce Dolní Chvatliny

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.