Informace a dokumenty k povodňové situaci

Výstraha předpovědní povodňové služby ČHMÚ (pdf)

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Radíme, jak se vypořádat s povodní (pdf)