Vážení občané,

vzhledem k opakovaným problémům při svozu biologicky rozložitelného odpadu Vás prosíme o dodržování následujícího.

Pokud při sekání zcela zaplníte Vaši hnědou nádobu, po slehnutí odpadu ji již dalším odpadem nedoplňujte!

Takto doplněné nádoby jsou přetížené, ztěžují manipulaci posádkám a dochází k jejich mechanickému poškození.


  
  
  

Komentáře jsou zavřeny.