Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

 na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 13. 12. 2022 (úterý) od 16.00 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách.

 Program:
 1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2023
3. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2023
4. Rozpočtové opatření č. 9/2022
5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
6. Usnesení a závěr

Radek Sršeň, místostarosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 5. 12. 2022

 

Komentáře jsou zavřeny.