Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. 11. 2022 (úterý) od 18.30 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách.

Program:

1)      Úvod a usnášeníschopnost
2)      Činnost OÚ za uplynulé období
3)      Rozpočtové opatření č. 8/2022
4)      Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Mančice
5)      Plán inventur
6)      Nákup komunální techniky
7)      Návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2023
8)      Různé – diskuze, žádosti a připomínky
 
Radek Sršeň, místostarosta
 
V Dolních Chvatlinách dne 14. 11. 2022

Komentáře jsou zavřeny.