Informace Obce Dolní Chvatliny v souladu se zák. 106/99 Sb.

1. Úplný název obce.

Obec Dolní Chvatliny

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Chvatliny byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura.

Složení zastupitelstva obce >>
Složení výborů a komisí >>

Obecní úřad Dolní chvatliny není členěn na odborné útvary, činnost zajišťuje prostřednictvím  kanceláře starosty a administrativní pracovnice. Adresa úřadu >> Úřední hodiny >>

4. Kontaktní spojení

Kontakty obecního úřadu a podatelny >>
Úřední hodiny obecního úřadu >>

4.1 Kontaktní poštovní adresa k doručování poštovních zásilek.

Adresa obecního úřadu >>

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny obecního úřadu >>

4.4 Telefonní čísla

Kontakty obecního úřadu >>

4.5 Čísla faxu

Kontakty obecního úřadu >>

4.6 Adresa oficiálních internetových stránek Obce Dolní Chvatliny

http://www.dolnichvatliny.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@dolnichvatliny.cz
Kontaktní formulář podatelny >>

4.8 Další elektronické adresy

info@dolnichvatliny.cz obecná komunikace s obecním úřadem
starosta@dolnichvatliny.czstarosta obce

5. Případné platby lze poukázat

Platby lze poukázat na níže uvedený bankovní účet, nebo uhradit v hotovosti v úřední hodiny v budově obecního úřadu. Adresa úřadu >> Úřední hodiny >>

Číslo bankovního účtu: 2800371570/2010
Banka: FIO

Platby ve správním obvodu obce:
- poplatek za odpad
- poplatek za psy
- nájemné z pozemků
- nájemné z bytů
- nájemné – nebytové prostory

6. IČ

00235351

7. DIČ

CZ00235351

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zápisy ze zasedání zastupitelstva >>
Platné obecně závazné vyhlášky >>
Dokumenty financování provozu obce >>
Ostatní dokumenty >>

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet Obce Dolní Chvatliny na rok 2011 (pdf 29 KiB)

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace se podávají podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
- písemně
- osobně
- e-mailem
- elektronickým podáním
- telefonicky
Adresa úřadu, kontakty >> Kontaktní formulář podatelny >> Úřední hodiny >>

10. Příjem žádostí a dalších podání

- písemně
- osobně
- e-mailem
- elektronickým podáním
- telefonicky
- prostřednictvím datové schránky
Adresa úřadu kontakty >> Kontaktní formulář podatelny >> Úřední hodiny >>

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky >>
Adresa úřadu, kontakty >> Úřední hodiny >>

12. Formuláře

Bližší informace a poskytování formulářů na Obecním úřadě Dolní Chvatliny:
Adresa úřadu, kontakty >> Úřední hodiny >>

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Osobně na Obecním úřadě Dolní Chvatliny, informace na Portálu veřejné správy České republiky:
Adresa úřadu, kontakty >> Úřední hodiny >>
Portál veřejné správy České republiky >>

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Platné obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny >>
Důležité zákony a předpisy >>

14.2 Vydané právní předpisy

Platné obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny >>

15. Úhrady za poskytování informací, sazebník úhrad

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Aktuální informace o požadovaných úhradách lze získat osobně, nebo prostřednictvím kontaktů Adresa úřadu, kontakty >> Úřední hodiny >>

16. Výroční zprávy

Výroční zpráva_za_rok_2014 >>
Výroční zpráva_za_rok_2015 >>
Výroční zpráva_za_rok_2016 >>
Výroční zpráva_za rok 2017 >>
Výroční zpráva za rok 2018 >>
Výroční zpráva za rok 2019 >>
Výroční zpráva za rok 2020 >>
Výroční zpráva za rok 2021 >>

17. Organizace zřizované Obecí Dolní Chvatliny

Mateřská šlola Dolní Chvatliny >>
Velký dechový orchestr Kolín >>

18. Žádosti a odpovědi

2021
1/2021

2022
1/2022
2/2022