Podpora žákovského družstva SK Dolní Chvatliny, z.s.

Žákovské družstvo SK Dolní Chvatliny půjde do roku 2016 s novým vybavením. Vedení oddílu požádalo v rámci grantového řízení o poskytnutí příspěvku z Fondu sportu a volného času vyhlášeného Středočeským krajem a se svou žádostí uspělo.

Výbor po pečlivém zvážení provedl výběr dodavatele. Jako nejlepší uznal nabídku fy Šampion a.s. z Prahy. Nabídnutý sortiment plně odpovídá poptávanému zboží. a také jednání fy Šampion bylo vysoce profesionální. Z poskytnuté částky Středočeským krajem s částečnou spoluúčasti SK Dolní Chvatliny, z.s. byly dětem zakoupena sada nových dresů, tréninkové soupravy a také další tréninkové pomůcky. Tato dotace významně přispěje k podpoře a hlavně k udržení žákovského fotbalu v obci.
Sportovci z Dolních Chvatlin by touto cestou chtěli poděkovat za významnou pomoc Středočeskému kraji, bez jehož pomoci by nebylo v silách tohoto malého oddílu podobný projekt uskutečnit.