- Informační server obce Dolní Chvatliny - https://www.dolnichvatliny.cz -

Důležité zákony a předpisy

Posted By admin On 10.2.2010 @ 6:49 pm In | Comments Disabled

- zákon č. 128/2000 Sb [1]. o obcích

- zákon č. 133/2000 Sb [2]. o evidenci obyvatel a rodných číslech

- zákon č. 565/1990 Sb [3]. o místních poplatcích

- zákon č. 200/1990 Sb [4]. o přestupcích

- zákon č. 183/2006 Sb [5]., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 500/2004 Sb [6]., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

zákon č. 106/1999 Sb [7]., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)

zákon č. 71/1967 Sb [8]., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).

- zákon č. 227/2000 Sb [9]., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem.

zákon č. 495/2004 Sb [10]., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

zákon č. 496/2004 Sb. [11], Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.


Article printed from Informační server obce Dolní Chvatliny: https://www.dolnichvatliny.cz

URL to article: https://www.dolnichvatliny.cz/dulezite-zakony-a-predpisy/

URLs in this post:

[1] zákon č. 128/2000 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SBA0128A

[2] ákon č. 133/2000 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SBA0133A

[3] zákon č. 565/1990 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB90565A

[4] zákon č. 200/1990 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB90200A

[5] zákon č. 183/2006 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB76050A

[6] zákon č. 500/2004 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SBA4500A

[7] zákon č. 106/1999 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB99106A

[8] zákon č. 71/1967 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB67071A

[9] ákon č. 227/2000 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SBA0227A

[10] zákon č. 495/2004 Sb: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SBA4495A

[11] zákon č. 496/2004 Sb.: http://www.sbcr.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SBA4496A

Copyright © 2009 Informační server obce Dolní Chvatliny. All rights reserved.