Ferdinand Heidler (8.12.1881 – 3.11.1928)

Zpět na „Album osobností“

Ferdinand Heidler spatřil světlo světa 8.12.1881 v Dolních Chvatlinách.
Absolvoval kolínské gymnáziu, vystudoval práva v Praze a Vídni, obchodní vědy v Kolíně n. Rýnem.
Po studiích působil jako jednatelem Spolku pro průmysl cukrovarnický. Politicky aktivní jako člen Masarykovy České strany pokrokové.
V letech 1906-1909 v roli pedagoga na Českoslovanské akademii obchodní v Praze.
Aktivně spolupracoval s odbojem během 1. světové války, v roce 1918 se stal členem ekonomické komise České strany socialistické a také ředitelem Čs. cukerní komise.
V letech 1919-1920 ministr obchodu za národně socialistickou stranu.
Je řazen k politické elitě meziválečného Československa, mimo jiné jako zastánce politiky volného mezinárodního obchodu,  přední organizátor československého cukerního průmyslu a obchodu. Je autorem Příručky národního hospodářství.
Zemřel 3.11.1928 v Praze.