Album osobností

Jan Zeman

zeman_smS hudbou se malý Jan potkal již v dětství. „Na housle jsem hrál od čtyř let, v sedmi jsem se šel učit do Zásmuk ke kapelníkovi Říhovi a ve dvanácti a půl letech už jsem chodil hrát s kapelou. Bylo to za Rakouska – Uherska, mladí muzikanti byli na vojně, zůstalo pět starých, víc jak šedesátiletých dědků, kteří potřebovali sekundáristu, tak jsem musel nastoupit,“ vzpomíná na první krůčky …

Františka Zemínová (15.8.1882 – 26.9.1962)

zeminova_smKdo z nás zná osobnost a osud naší významné rodačky? Pokud je odpověď záporná, těžko se divit, nejedná se o minulým režimem uctívanou postavu, nýbrž o jednu z jeho obětí…

 

Ferdinand Heidler (8.12.1881 – 3.11.1928)

Spolupracovník odboje za 1. světové války, pedagog, politik, ministr obchodu, rodák z Dolních Chvatliny.

Jaroslav Hejduk (7.9.1926 – 16.1.2007)

Pan Jaroslav Hejduk se narodil v rodině rolníka. Základní školu absolvoval v Dolních Chvatlinách a Zásmukách. Pocházel sice z rodiny zemědělce, ale zároveň rodiny velmi kulturně vzdělané. Otec hrával v kostele na varhany, vedl pěvecký sbor, který zpíval nejen při bohoslužbách a pohřbech, ale vystupoval i při jiných příležitostech, maminka rovněž zpívala …