Z historie

Vybrané kapitoly z knihy Jaroslava Hejduka - Náš domov Chvatliny a okolí. Ještě daleko více zajímavých informací z historie obce se dozvíte pokud si přečtete celou knihu Jaroslava Hejduka. Zakoupit ji můžete v kanceláři obecního úřadu během úředních hodin.

Další materiály z historie