Zakládající členové, první hřiště, zápasy a výbor

Zpět na „Z historie fotbalu

Zakládající členové :

Josef Hrdina, Karel Homola, Slávek Novák, Josef Koděra, Josef Jaroš, Josef Vejvoda, Josef Michálek, Albert Novák, Josef Karas, Bohuslav Vejvoda, Antonín Janoušek, František Hájek, František Benešovský, Oldřich Rytina, Josef Drahokoupil, Pavel Šťastný.

h_fotbal1

1938 Zleva nahoře : Josef Karas, Alois Žatečka, ???, ???, Josef Jaroš, Stanislav Salák ???, Bohumil Vejvoda
Zleva dole : ???, Jaroslav Mašín, ???

První hřiště :

Na Slavíkově poli, později se hrálo na palouku mezi Horními a Dolními Chvatlinami. V roce 1941 bylo vybudováno stávající hřiště, kdy se drobní držitelé zřekli luk ve prospěch fotbalu.

První zápasy :

První tréninkový zápas byl sehrán 18. května 1939, a to mezi SK Dolní Chvatliny a týmem Zásmuk a Dolní Chvatliny prohrály 4:6. Sestava tohoto prvního chvatlinského zápasu byla: Komárek, Josef Michálek, Josef Jaroš, Alois Šedivý, Ryzák, Josef Karas, Jaroslav Mašín, Karel Homola, Bohuslav Šiler a Josef Koděra.

První výbor :

V roce 1940 byl na členské schůzi zvolen výbor, kdy předsedou byl zvolen Josef Hrdina, místopředsedou starosta František Hájek, náčelníkem Josef Svoboda z Horních Chvatlin, pokladníkem Albert Žatečka, jednatel Karel Homola, členové – Bohuslav Miškovský, Alois Žibřid, František Řechka, Vladimír Barák a Antonín Michálek.