První mistrovské zápasy, kabiny

Zpět na „Z historie fotbalu

První mistrovské zápasy:

V letech 1939-45 se hrála Českobrodská župa. Našimi soupeři byly kluby ze sousedních obcí, které také většinou začínaly svoji činnost. Např. Bošice, Toušice, Lošany, Doubravčany, Zásmuky, Kouřim, Chotouchov a další.
V začátcích fotbalu nebyly žádné dopravní prostředky, a tak se většinou jezdilo na kolech. Také se hojně využívala železnice – již dopoledne se chodilo do Bečvár nebo do Toušic na vlak, kterým se jezdívalo k zápasům.
Nebyl dostatek finančních prostředků na zakoupení dresů, kopaček a míčů, ale našli se i takoví příznivci jako byl pan Jaroslav Horák, který prodal hejno podsvinčat a zakoupil nové dresy. Hodně nápomocen býval starosta František Hájek a Vladimír Barák. Nutno zde vzpomenout i paní Horákové, která po dlouhá léta obětavě prala dresy. Ty první měly nejprve černobílé pruhy, dále se hrálo v dresech, které měly modrobílé pruhy. Chvatlinské barvy ovšem vždy byly červená a bílá.

h_fotbal2Zleva nahoře : Vlastimil Ledašil, Jaroslav Špaček, Josef Špaček, Josef Sojka, Zdeněk Homola, Bohumil Vejvoda
Zleva dole : Pavel Šťastný (trenér), Karel Homola, Josef Hnida, Slávek Hnida, František Hájek, Jiží Kubelka, Ladislav Vágner

Ve válečném období, kdy bylo hodně mladých sportovců, byla stavěna 2 družstva dospělých a družstvo dorostu.
První mistrovský zápas se hrál 31. srpna 1941, kdy oddíl SK Dolní Chvatliny nastoupil proti týmu Velkých Chvalovic a v tomto zápase přišla i první velká prohra, neboť obdržel celkem 11 gólů. Sestava: Psota, Novák, Jaroslav Cukr, Oldřich Rytina, Josef Michálek, Josef Vejvoda, Hladík, František Hájek, Karel Homola, František Fišer a Josef Špaček. Druhý mistrovský zápas sehrály Chvatliny proti ASK Sokoleč a zvítězily 3:2.
Ve válečném období oddíl doplnili František Cukr, Josef a Jaroslav Špačkové, Jiří Kubelka, Zdeněk Homola, Jiří Štika, Vladimír Barák, Vlastimil Ledašil, Josef Hnida, Jiří Moravec, Víta Hanuš, Ladislav Vágner a další. První mistrovské utkání po osvobození se hrálo 21. května 1945 mezi SK Chvatliny a mužstvem Toušic s výsledkem 2:2. Hrál se fotbal s láskou, potěšením, ale hlavně obětavě. Např. Albert Novák se dopoledne ženil a odpoledne již bojoval o vítězství na zeleném trávníku.
Asi po dvou letech poté byla činnost oddílu na několik roků přerušena a fotbal se ve Chvatlinách nehrál. Díky obětavým členům byla činnost v roce 1953 obnovena. Nová generace byla zastoupena především těmito hráči a funkcionáři: František Hájek, Oldřich Mašín, Milan Štika, Josef Řípa, Josef Kovačka, Jiří Kratochvíl, Bohumil Hakl, Václav Zachoval, Josef Stará, Antonín Marek, Lubomír Racek, Miroslav Žatečka, Josef Vydra, Josef Millei, Ladislav Mašek, Jaroslav Roček, Ladislav Jaroš, Josef Růžička, Jiří Růžička, Josef Píša, Zdeněk Horák, Josef Jeneš, Oldřich Marek, Ivan Najman, František Homola, Zdeněk Michálek, Jiří Tománek, Jaroslav Šubrt, Josef Kmoch, Josef Kropáček, František Koděra, Josef Koděra, Karel Keltner, Josef Šedivý, Lubomír Jaroš, Jaromír Jaroš, Antonín Bříza, Josef Bělina, Stanislav Maxa, Jiří Fafejta, Vladimír Dejda, Ladislav Mašín, František Jeřábek.
Od sedmdesátých let minulého století se pod vedením hrajícího dlouholetého hráče, trenéra a funcionáře Františka Janouška vystřídaly další generace hráčů, z nichž namátkou vzpomeneme: Zdeněk Kropáček, Miroslav Vejdělek st, Josef Vejvoda, Zdeněk Černušák, Pavel Vařečka, Zdeněk Vokáček, Vlastimil Jeřábek, František Hájek, Miroslav Vejdělek ml., Pavel Zahradníček, Rudolf Bartoníček, Jaroslav Pokrupa, Václav Hejlek, Václav Jindra, Petr Dočkal, Zdeněk Štika, Milan Štika, Jiří Štika, Josef Mejšner, Bohumil Nulíček, Libor Polesný, Roman Vaněk, Vít Bodlák, Zdeněk Jaroš, Milan Lupták, Stanislav Hrdina, Vladislav Linhart, Ladislav Jaroš, Pavel Jaroš, Milan Jaroš, Petr Mašín, Josef Růžička, Jiří Růžička, Jiří Hendrych, Milan Čáp, Josef Strnad, Václav Endršt, Milan Janeček, František Főldeš, Jaroslav Roček, Josef Štorek, Zbyněk Karlín, Tomáš Kubelka, Miroslav Batelka, Miloš Stibor, Pavel Skočdopole, Ladislav Skočdopole, Radek Medlen, Miroslav Vejdělek nejmladší, Kamil Kraisinger, Radek Jeřábek a mnoho dalších.
Hráčů se vystřídalo velké množství, snad jsme vzpomněli všech těch, kteří v chvatlinském dresu sehráli více utkání.
Kabiny :
Velké problémy bývali hlavně s tím, kde se převlékat. Zpočátku se mužstvo převlékalo v rodinných domcích u Jirovských, u Kovačků, později v hospodě U Michálků na špýchárku. Zde se oddíl svlékal dlouhá léta. V okně hospody byla za oknem bílá skříňka, kde od poloviny týdne visely informace o soupeři a neměnná sestava.
V roce 1965 byla zřízena klubovna v budově u Žatečků. Tam se mužstva převlékala až do roku 1971. V tomto roce byly slavnostním zápasem proti hokejistům pražské Sparty, za kterou nastoupil i legendární Andrej Kvašňák, otevřeny nově postavené kabiny na hřišti. Byly postaveny díky nezměrnému úsilí obětavých členů a příznivců SK Dolní Chvatliny. Pro zajímavost nejvíce brigádnických hodin odpracovali Ota a František Kubelkovi, kteří ani nebyli členy oddílu. V té době působil ve funkci předsedy oddílu Oldřich Mašín, ve funkci předsedy MNV František Hájek a předsedou místního JZD byl Vladimír Barák. Zvláště první dva František Hájek a Oldřich Mašín mají na vybudování kabin největší zásluhy. Hodnota stavby byla 200 000,- Kčs. Po několika dalších letech byla provedena přístavba, kdy bylo vybudováno sociální zařízení.