Územní plán obce – materiály

Hlavní_výkres_2A  (pdf)
Hlavní_výkres 2B (pdf)
Koncepce dopravy_3a (pdf)
Koncepce dopravy 3b (pdf)
Koordinační výkres 1a (pdf)
Koordinační výkres 1b (pdf)
Veřejně prospěšné stavby 4 (pdf)
Vyhodnocení_záboru_ZPF 3 (pdf)
Výkres_širších_vztahů 2 (pdf)
Výkres_základního_členění 1a (pdf)
Výkres_základního_členění 1b (pdf)
Textová část (pdf)