Příloha číslo 2 k vyhl. č. 2/2001 – tiskopis

Přihláška k registraci

(budovy sloužící k rekreaci)

Dle obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsobu jeho výběru

Adresa rekreační nemovitosti:

Obec: ……………………………………

Číslo popisné: …………………………………….

Poplatníci – vlastníci nemovitosti na výše uvedené adrese (tabulka č. 1):

Poř. Příjmení jméno Rodné číslo

1. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

2. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

3. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

U právnických osob:

Název organizace:…………………………………………………………………………………………………..

IČ: ………………………………………………………….., DIČ:……………………………………………..

Oprávněný zástupce: …………………………………………………………………………………………….

Společný plátce poplatníků uvedených v tabulce č. 1:

Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………….

Doručovací adresa: …………………………………………………………………………………………………..

V …………………………………………dne………………………….

Podpis poplatníka, resp. společného plátce: ………………………………………….

Komentáře jsou zavřeny.