Příloha číslo 1 k vyhl. č. 2/2001 – tiskopis

Přihláška k registraci
Dle obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Chvatliny č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsobu jeho výběru

Adresa trvalého pobytu poplatníků:

Obec: ……………………………………

Číslo popisné: ……………………………………., popř. číslo bytu: ………………….

Osoby s trvalým pobytem na výše uvedené adrese (tabulka č. 1):

Poř. Příjmení jméno Rodné číslo

1. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

2. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

3. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

4. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

5. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

6. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

7. …………………………….. ……………………………….. …………………………..

Společný plátce poplatníků uvedených v tabulce č. 1:

Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………….

Doručovací adresa: …………………………………………………………………………………………………..

V …………………………………………dne………………………….

Podpis poplatníka, resp. společného plátce: ………………………………………….

Komentáře jsou zavřeny.