Závěrečný účet obce Dolní Chvatliny za rok 2013

Zaverečný_účet_obce Dolní_Chvatliny za rok_2013 (pdf)

Poměrové ukazatele 2013 (pdf)

Výkaz zisku a ztráty (pdf)

Rozvaha p. o. MŠ (pdf)

Příloha p. o. MŠ (pdf)

Komentář k ZÚ (pdf)

Rozvaha (pdf)

Příloha (pdf)

Výkaz zisku a ztráty p. o. MŠ (pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (pdf)