Záměr prodeje pozemku v k. ú. Mančice

Záměr prodeje pozemku pč. 42/7 dle PK v k. ú. Mančice

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000Sb. záměr prodeje pozemku v katastrálním území Mančice.
Cena pozemku jse stanovena ve výši 50,- Kč/m2.
Jedná se o pozemek ve výměře 103 m2, který je v současné době užíván žadatelem o koupi. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej tohoto pozemku žadateli z důvodu, že prodávaný pozemek je součástí zahrady žadatele.
K dohodnuté ceně bude připočtena příslušná daň z převodu nemovitosti, a dále přímé náklady a poplatky spojené s převodem dané nemovitosti.

František Protiva
Starosta v.r.

Zveřejněno na úřední desce dne 7. 3. 2011
Sejmuto: