Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje části pozemku pč. 310/10 a části pozemku pč. 43/5 dle KN v k. ú. Mančice

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny zveřejňuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr prodeje části pozemků v katastrálním území Mančice.
Cena pozemků je stanovena minimálně ve výši 200,- Kč/m2.
Jedná se o části pozemků v celkové výměře cca 180 m2 (bude upřesněno dle oddělovacího protokolu).
Zastupitelstvo odsouhlasilo zveřejnění záměru o prodeje těchto částí pozemků.
K dohodnuté ceně bude připočtena příslušná daň z převodu nemovitosti, a dále přímé náklady a poplatky spojené s převodem dané nemovitosti.

František Protiva
Starosta v.r.

Zveřejněno na úřední desce dne 21. 12. 2011
Sejmuto: