Výzva – poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Veřejná zakázka – stavební práce: Revitalizace návsi v Dolních Chvatlinách I. etapa – Dolní Chvatliny

Výzva k podání cenové nabídky (pdf)
Náves – slepý rozpočet upravený (pdf)
Parkové úpravy – rozpočet (pdf)
Smlouva_o_dilo – návrh (pdf)