Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. výst. 3914/2011 (vodovod)

Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. výst. 3914/2011 (vodovod) (pdf)