Úřední rozhodnutí o umístění stavby

Uzemní rozhodnutí o umístění stavby č.j_3746/2012 (pdf)