Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. října 2015 (čtvrtek) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v DolníchChvatlinách.

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu, stav projednávání ÚP.
3. Vyhlášení výzvy na zakázku PHO a vrt – zdroj pitné vody.
4. Poplatky TDO v roce 2016.
5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
6. Usnesení a závěr.