Posuzování vlivů koncepce „Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle §10d

dokument (pdf) >>