Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou …

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – o povolení změny stavby před
jejím dokončením „Technická infrastruktura obce Dolní Chvatliny- Kanalizace a ČOV Dolní
Chvatliny“ v k.ú. Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice, dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 (pdf)

Zanechte komentář