Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKO/006/2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKO/006/2018 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Horní Chvatliny (pdf)