Ochranné pásmo vodních zdrojů

Oznámení o podaném návrhu_na vydání opatření obecné povahy – ochranné pásmo vodního zdroje vrtu HV-1 v k.ú. Dolní Chvatliny (pdf)