Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí (pdf)