Harmonogram konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ky MŠ

úkol. č: obsah: termín:
1. Stanovení požadavků a vyhlášení k.ř. zastup.obce 4.9.2008
2. Oznámení konkursního řízení na úřední desce obce 5.9.2008
3. Jmenování předsedy a členů konkursní komise 4.9.2008
4. Příprava prohlášení pro členy KK
5. Uzávěrka přihlášek 6.10.2008
6. 1. schůzka KK – zahájení činnosti a posouzení přihlášek 13.-14.10.08
7. Zaslání pozvánky uchazečům 15.10.2008
8. Konkurzní řízení a ústní sdělení výsledku uchazečům 30.10.2008
9. Zpracování zápisu a vyhlášení výsledků 30.10.2008
10. Písemné sdělení výsledku účastníkům 31.10.2008
11. Jmenování ředitele školy ZO
12. Předání jmenovacího dekretu a platového výměru řed.
13. Zaslání informace o změně ve funkci ředitele – sítě škol
14. Zaslání informace o změně ve funkci ředitele – obchodní soud
Návrh konkurzní komise
zřizovatel František Protiva předseda
zřizovatel Ladislav Beran
státní spr. Mgr. Jarmila Křápová
Inspektor Mgr. Zdenka Drahokoupilová
KÚ OŠMS Mgr. Zorka Brožíková
tajemník Hana Michálková

Komentáře jsou zavřeny.