Obec Dolní Chvatliny – Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 (pdf)
Příloha (pdf)
Rozvaha (pdf)
Výkaz zisku a ztráty (pdf)
Výkaz FIN2-12N (pdf)
Výkaz MŠ (pdf)
Rozvaha a příloha MŠ (pdf)
Kontrola hospodaření za rok 2022 (pdf)

Datum zveřejnění: 3.3.2023
Datum sejmutí: 28.3.2023

Komentáře jsou zavřeny.