Návrh Závěrečného účtu svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2016

Návrh Závěrečného účtu svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2016 je uveřejněn v plném znění na adrese: http://www.kourimsko.cz