Schválený rozpočet Obce Dolní Chvatliny na rok 2008

dle odvětvového členění (paragrafů)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Par název paragrafu příjmy výdaje
0000 4752604.00 0.00
1031 Pěstební činnost 0.00 10000.00
2212 Silnice 0.00 42000.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav 0.00 20000.00
2310 Pitná voda 0.00 15000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v 0.00 15000.00
2333 Úpravy drobných vodních toků 0.00 5000.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajin 3000.00 0.00
2311 Předškolní zařízení 36000.00 595000.00
3113 Základní školy 0.00 150000.00
3141 Školní stravování při předškol 0.00 109000.00
3312 Hudební činnost 42000.00 57500.00
3314 Činnosti knihovnické 0.00 15000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury 11160.00 76000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí 0.00 25000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0.00 21800.00
3421 Využití volného času dětí a ml 0.00 90000.00
3612 Bytové hospodářství 16020.00 10000.00
3631 Veřejné osvětlení 0.00 240000.00
3632 Pohřebnictví 0.00 40000.00
3635 Územní plánování 0.00 500000.00
3639 Komunální služby a územní rozv 7451.00 0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 0.00 20000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4500.00 300000.00
3724 Sběr a svoz ostatních odpadů 0.00 80000.00
3725 Využívání a zneškodňování komu 19000.00 0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 0.00 64000.00
5512 Požární ochrana – dobrovolná 0.00 250000.00
6112 Zastupitelstva obcí 0.00 800000.00
6171 Činnost místní správy 291600.00 1633035.00
C E L K E M : 5183335.00 5183335.00

Vyvěšeno 3.12.2007

Schváleno 3.1.2008

Komentáře jsou zavřeny.