Zasedání ZO

Dne 24. června 2013 od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.