Zasedání OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 14. dubna 2014 (pondělí) od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Záměr k pronájmu zem. pozemku.
4. Zpráva kontrolního výboru včetně návrhů.
5. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.
6. Závěr.