Zasedání obecního zastupitelstva

22. října 2015 (čtvrtek) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v DolníchChvatlinách