Termín první splátky místních poplatků

Do 28.2.2014 viz informace