Poplatky za tuhý domovní odpad a poplatky ze psů

31.3.2012 – Poslední termín k úhradě poplatků za tuhý domovní odpad a poplatků ze psů.

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a 16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u Komerční banky číslo 9528151/0100 pod variabilním symbolem:

Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v

- Dolních Chvatlinách 1 číslo popisné 133712

- Horních Chvatlinách 2 číslo popisné 133712

- Mančicích 3 číslo popisné 133712

Do poznámky uvést jméno popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Poplatek za odpady činí 500 Kč za poplatníka (trvale hlášená osoba), 500 Kč za rekreační objekt (chaty a chalupy, bez trvalého pobytu) a poplatek ze psa činí 100 Kč/za jednoho, za druhého a každého dalšího psa 500 Kč.

Po tomto termínu bude uplatněno penále v zákonné výši, to je dvojnásobek poplatku.

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu 120 l nebo 240 l.
Pro jednočlennou až tříčlennou rodinu – 1 známka na popelnici.
Pro čtyřčlennou a vícečlennou – 2 známky na popelnice.

V případě zájmu vyvážení další popelnice je možné zakoupit na ní známku 120 l za částku 100 Kč.

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 4. 2012 vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepenou známku.