OSLAVY – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Víceúčelové sportoviště Dolní Chvatliny:
- promenádní koncert VDO
- vystoupení mažoretek VERGILIO, ved. Petra Pokorná