Oslava MDŽ

kde: Hospoda U ŠTIKY
garant akce: ALBORO

Přesná data akcí budou upřesňována, za jejich včasné zveřejnění zodpovídají uvedení garanti.
Případné dotazy směřujte na garanty akcí.