IV. ročník mančického hasičského klání – 125. Výročí SDH Mančice

kde: Mančice
garant akce: Sbor dobrovolných hasičů Mančice

Přesná data akcí budou upřesňována, za jejich včasné zveřejnění zodpovídají uvedení garanti.
Případné dotazy směřujte na garanty akcí.