Fotbal žáci: Platňany – Dolní Chvatliny

18.9.2016 od 15:00 hod