Dětské sportovní odpoledne

kde: Víceúčelové sportoviště Dolní Chvatliny
garant akce: SK Dolní Chvatliny, SDH MAnčice

Přesná data akcí budou upřesňována, za jejich včasné zveřejnění zodpovídají uvedení garanti.
Případné dotazy směřujte na garanty akcí.