Daň z příjmů – podání přiznání k dani příjmů a úhrada daně za rok 2012

31.3.2013 – daň z příjmů – podání přiznání k dani příjmů a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám