Daň z nemovitostí

31.5.2012 – daň z nemovitostí, splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000 Kč včetně) - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)