Daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2013

17.12.2013 - daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2013 , event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70% roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle paragrafu 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48%