Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva zvoleného v řádných volbách v roce 2018

Starosta: Zdeněk Štika
Místostarosta: Radek Sršeň
Zastupitelé: Zdeňka Ebertová
Věra Fundová
Lukáš Hejduk, Bc.
Jaroslav Hoření
Iva Kuchařová, Ing.
Ladislav Beran
Pavel Vaněk