Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva zvoleného v řádných volbách v roce 2018

Starosta: Ladislav Beran
Místostarosta: Zdeněk Štika
Zastupitelé: Zdeňka Ebertová
Věra Fundová
Lukáš Hejduk, Bc.
Jaroslav Hoření
Iva Kuchařová, Ing.
Radek Sršeň
Pavel Vaněk