Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva zvoleného v řádných volbách v roce 2022

Zdeněk Štika – starosta
Radek Sršeň – místostarosta
Josef Šedivý
Lukáš Pokrovskij
Milan Havlín
Ing. Jaromír Jaroš
Radek Štika
Hana Pavlasová
Jakub Skočdopole