Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva zvoleného v řádných volbách v roce 2014

Starosta: František Protiva
Místostarosta: Milan Štika
Zastupitelé: Jarmila Havlínová
Ing. Iva Kuchařová
Jaroslav Hoření
Radek Štika
Radek Sršeň
Roman Jeřábek
Jarmila Dědková