Složení výborů, komisí

Složení výborů a komisí zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích zastupitelstvem, zvoleným v řádných volbách 2018.

Finanční výbor
Předsedkyně: Ing. Iva Kuchařová
Členové: Jarmila Dědková
Bc. Lucie Provazníková
Kontrolní výbor
Předseda: Jaroslav Hoření
Členové: Ing. Hana Šedivá
Věra Fundová
Kulturní a organizační komise
Předsedkyně: Zdeňka Ebertová