Složení výborů, komisí

Složení výborů a komisí zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích zastupitelstvem, zvoleným v řádných volbách 2014.

Finanční výbor
Předsedkyně: Jarmila Havlínová
Členové: Jan Franěk *
Oldřich Marek *
Kontrolní výbor
Předsedkyně: Ing. Iva Kuchařová
Členové: Roman Jeřábek
Ing. Hana Šedivá *
Kulturní a organizační komise
Předseda: Radek Štika
* členové komisí, nejsou členy zastupitelstva