www.kr-stredocesky.cz
Kalendář událostí:
Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930EC
 • Nejsou žádné události.

Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 6.9.2007, č.200708

Zveřejněno: Září 15, 2007

Hosté:
Zástupci SDH Mančice 
Omluveni:

Josef Mejšner – nemoc 
Zapisovatel:

Radka Kostková 
Ověřovatelé:

Roman Jeřábek, Milan Štika

Program:

 • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
 • 2. Činnost OÚ
 • 3. Pohledávky a poplatky
 • 4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
 • 5. Usnesení a závěr

Přečíst »

Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 7. září 2006

Zveřejněno: Září 7, 2007

Přečíst »

Usnesní čj. 2/2007/4 ze dne 6. září 2007

Zveřejněno: Září 6, 2007

Čj. 2/2007/4
Dne 6. září 2007

USNESENÍ

Obecní úřad Dolní Chvatliny rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), takto:

Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se Zdeněk Štika narozen dne 23.4.1978, bytem Dolní Chvatliny č. p. 24 ustanovuje opatrovníkem Adriany Sabadošové, narozené dne 17.8.1983, bytem Mančice 54.

Odůvodnění:

V místě trvalého pobytu a na námi známých adresách se nezdržuje a nepřebírá žádnou korespondenci.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

František Protiva
starosta Obce

(otisk úředního razítka)

- toto usnesení se oznamuje podle § 32 odst. 6 správního řádu

Usnesní čj. 1/2007/4 ze dne 6. září 2007

Zveřejněno: Září 6, 2007


Obecní úřad Dolní Chvatliny
D
Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky


Čj. 1/2007/4
Dne 6. září 2007

USNESENÍ

Obecní úřad Dolní Chvatliny rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), takto: Přečíst »

Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 12.7.2007, č.200707

Zveřejněno: Červenec 15, 2007

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Petr Semelka, Zdeněk Štika, Milan Havlín, Kateřina Vašková

Omluveni:
Josef Mejšner – nemoc,Roman Jeřábek – dovolená

Zapisovatel:

Radka Kostková

Ověřovatelé:
Kateřina Vašková, Zdeněk Štika

Program:

 • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
 • 2. Činnost OÚ
 • 3. Rozpočtové opatření č. 2
 • 4. Obecně závazné vyhlášky č. 1, 2, 3/2007
 • 5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
 • 6. Usnesení a závěr

Přečíst »

Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 7.6.2007, č.200706

Zveřejněno: Červen 15, 2007

Přítomni: František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Roman Jeřábek, Petr Semelka, Zdeněk Štika, Milan Havlín
Omluveni: Josef Mejšner – zaměstnání Kateřina Vašková – mateřská dovolená
Hosté: Hedvika Jarošová
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Milan Štika, Roman Jeřábek

Program:

 • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
 • 2. Činnost OÚ
 • 3. Závěrečný účet Obce a kontrola hospodaření
 • 4. Vítání občánků
 • 5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
 • 6. Usnesení a závěr

Přečíst »

Vyhláška č. 2/2007 – o místním poplatku za provoz systému shomažďování … odpadů …

Zveřejněno: Květen 16, 2007

O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A
č. 2 /2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Přečíst »

Vyhláška č. 1/2007 – o stanovení systému shomažďování, sběru, přepravy … odpadů na …

Zveřejněno: Květen 16, 2007

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A
č. 1 /2007
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Dolní Chvatliny. Přečíst »

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o místním poplatku ze psa

Zveřejněno: Květen 16, 2007

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A
č. 4/2007
o místním poplatku ze psa Přečíst »

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku ze psa

Zveřejněno: Květen 16, 2007

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 3/2007 o místním poplatku ze psa Přečíst »

Stránka 96 z 101« První...«9293949596979899100101»