www.kr-stredocesky.cz
Kalendář událostí:
Květen 2023
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC
 • Nejsou žádné události.

Rozhodnutí čj. 4/2007/4 ze dne 4. října 2007

Zveřejněno: Říjen 19, 2007


Nataša Pesocká a Robert Batyi
Mančice 44
281 44 Zásmuky
V Dolních Chvatlinách, 19. října 2007Č. j.: 4/2007/4
R O Z H O D N U T Í
Obecní úřad Dolní Chvatliny jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. O správním řízení, ve znění jeho novel (dále jen správní řád) a § 12 a § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodl, že: Přečíst »

Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 4.10.2007, č.200709

Zveřejněno: Říjen 15, 2007

Přítomni:
František Protiva, Petr Semelka, Zdeněk Štika, Milan Havlín, Kateřina Vašková, Roman Jeřábek

Hosté:
Zástupci SDH Mančice, pí. Kuchařová

Omluveni:
Josef Mejšner – nemoc
Milan Štika – dovolená
Ladislav Beran – zaměstnání

Zapisovatel:
Kateřina Vašková

Ověřovatelé:
Zdeněk Štika, Milan Havlín

Program:

 • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
 • 2. Činnost OÚ
 • 3. Plnění rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3
 • 4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
 • 5. Usnesení a závěr

Přečíst »

Rozhodnutí čj. 3/2007/3 ze dne 4. října 2007

Zveřejněno: Říjen 4, 2007

Obecní úřad Dolní Chvatliny
Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky


Čj. 3/2007/3
Dne 4. října 2007

U S N E S E N Í

Obecní úřad Dolní Chvatliny rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), takto: Přečíst »

Rozhodnutí čj. 4/2007/3 ze dne 4. října 2007

Zveřejněno: Říjen 4, 2007

Čj. 4/2007/3
Dne 4. října 2007

U S N E S E N Í

Obecní úřad Dolní Chvatliny rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), takto:Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se Zdeněk Štika narozen dne 23.4.1978, bytem Dolní Chvatliny č. p. 24 ustanovuje opatrovníkem Nataši Pesocké, narozené dne 5.4.1978, bytem Mančice 44. Přečíst »

Rozhodnutí čj. 1/2007/5 ze dne 3. října 2007

Zveřejněno: Říjen 3, 2007


Obecní úřad Dolní ChvatlinyD

Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky


Lukáš Sabadoš
Mančice 54
281 44 Zásmuky
V Dolních Chvatlinách, 3. října 2007Č. j.: 1/2007/5

R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Dolní Chvatliny jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. O správním řízení, ve znění jeho novel (dále jen správní řád) a § 12 a § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodl, že Přečíst »

Rozhodnutí čj. 2/2007/5 ze dne 3. října 2007

Zveřejněno: Říjen 3, 2007


Adriana Sabadošová
Mančice 54
281 44 Zásmuky

V Dolních Chvatlinách, 3. října 2007
Č. j.: 2/2007/5

R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Dolní Chvatliny jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. O správním řízení, ve znění jeho novel (dále jen správní řád) a § 12 a § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodl, že Přečíst »

Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 6.9.2007, č.200708

Zveřejněno: Září 15, 2007

Hosté:
Zástupci SDH Mančice 
Omluveni:

Josef Mejšner – nemoc 
Zapisovatel:

Radka Kostková 
Ověřovatelé:

Roman Jeřábek, Milan Štika

Program:

 • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
 • 2. Činnost OÚ
 • 3. Pohledávky a poplatky
 • 4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
 • 5. Usnesení a závěr

Přečíst »

Zápis ze zasedámí OZ konaného dne 7. září 2006

Zveřejněno: Září 7, 2007

Přečíst »

Usnesní čj. 2/2007/4 ze dne 6. září 2007

Zveřejněno: Září 6, 2007

Čj. 2/2007/4
Dne 6. září 2007

USNESENÍ

Obecní úřad Dolní Chvatliny rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), takto:

Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se Zdeněk Štika narozen dne 23.4.1978, bytem Dolní Chvatliny č. p. 24 ustanovuje opatrovníkem Adriany Sabadošové, narozené dne 17.8.1983, bytem Mančice 54.

Odůvodnění:

V místě trvalého pobytu a na námi známých adresách se nezdržuje a nepřebírá žádnou korespondenci.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

František Protiva
starosta Obce

(otisk úředního razítka)

- toto usnesení se oznamuje podle § 32 odst. 6 správního řádu

Usnesní čj. 1/2007/4 ze dne 6. září 2007

Zveřejněno: Září 6, 2007


Obecní úřad Dolní Chvatliny
D
Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky


Čj. 1/2007/4
Dne 6. září 2007

USNESENÍ

Obecní úřad Dolní Chvatliny rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), takto: Přečíst »

Stránka 95 z 100« První...«919293949596979899100»